Udział Kingi w konkursie ekologicznym oraz jej urodziny