Urządzamy domy

układamy domki- takie jakie chcemy…

wprowadzają się sąsiedzi…ale kto koło kogo zamieszka?