Wigilia w grupie sówek, zapoznanie się z tradycją i śpiewanie kolęd