Wikingowie i Indianie

Dzieci brały czynny udział w audycji muzycznej on-line. Wspólnie śpiewały i bawiły się. Poznały muzykę i zwyczaje Indian i Wikingów.