Wtorek 19.05.2020

1. Metamorfoza – rozmowa w oparciu o ilustracje.

Rodzic przedstawia obrazki ilustrujące kolejne stadia rozwoju motyla

Motyle przechodzą cztery stadia rozwojowe.

Pierwszym stadium rozwojowym są jaja które są składane na roślinach pojedynczo po kilka lub w ogromnych w złożach, w załomkach kory na gałęziach lub rozrzucane bezładnie w trawie.


Z jaj po kilku dniach miesiącach lub po przezimowaniu jak to ma miejsce u wielu rodzimych gatunków wylęgają się gąsienice. Rozwój trwa od kilku tygodni do kilku lat. Wyrośnięta gąsienica, która zmagazynowała potrzebną ilość zapasów tłuszczowych przygotowuje się do następnego etapu przepoczwarczenia.

Stadium poczwarki trwa kilkanaście dni kilka tygodni miesięcy a nawet kilka lat. Wykluwanie motyla (imago) to jeden z najpiękniejszych cudów natury.

Po opuszczeniu osłony poczwarki i wydostaniu się na zewnątrz motyl jest gotowy do lotu.

2. Raz, dwa, trzy… motyl patrzy! – zabawa ruchowa.

Dziecko „zostaje” motylem i stoi tyłem do reszty uczestników zabawy. Pozostałe osoby to „gąsienice”, leżą na brzuchu na linii startu (np. początek dywanu). Gdy „motyl” wypowiada rymowankę: Raz, dwa, trzy… motyl patrzy! – „gąsienice” czołgają się w kierunku „motyla”. Zatrzymują się na ostatnie słowo: patrzy! i zastygają w bezruchu. „Motyl” odsyła na start tę „gąsienicę”, która się poruszyła. Wygrywa ten, kto pierwszy doczołga się do „motyla”. Następuje zamiana ról, a zabawę należy powtórzyć od nowa

3. Motyl- wydzieranka z kolorowego papieru.


Potrzebne materiały: motyl narysowany/wydrukowany, kolorowe papiery, klej, sprawne rączki:)
Dzieci odrywają drobne kawałki kolorowego papieru i przyklejają na motyla. Na narysowanym/wydrukowanym motylu nie może być białej części, cały powinien być pokryty kolorowymi papierami.

4.Jaki wyraz powstanie? – zabawa dydaktycznaRodzic układa na środku dywanu obrazki mieszkańców łąki (jeden pod drugim). Następnie rozsypuje dookoła kartoniki z sylabami. Dzieci podnoszą jeden kartonik z sylabą i starają się odnaleźć pasujące, aby utworzyć właściwy wyraz. Po ułożeniu wyrazu podchodzą do obrazka ze zwierzątkiem, które pasuje do wyrazu i układają kartoniki obok. Jeśli kartoniki nie pasują do obrazka, to oznacza, że dzieci źle dopasowały wyraz i muszą poszukać innego.