Wycieczka do Centrum Doradztwa Zawodowego – miejsca pracy mamy Arka

Dziękujemy za zaproszenie i ciekawe zajęcia.