wycinamy- zupę:)

naukę wycinania zaczynamy małymi krokami…:)